top of page

Strzelnica broni palnej w Osówce

Inwestor:  Gmina Niemce

Lokalizacja: m. Osówka, gmina Niemce

Zakres: projekt budowlany / technologia

Urzędnicy gminy Niemce oraz lokalne stowarzyszenia wpadłi na pomysł wykorzystania kłopotliwych terenów po odkrywkowej kopalni surowca.

Dzięki sprytnemu podejściu kłopotliwe cechy tego typu terenów poindustialnych zamieniono w niesamowity atut. Problemem lokalizacji takich obiektów jest ich skuteczne odizolowanie od świata zewnętrznego w celu ochrony przed tzw. "zbłąkaną kulą".

Potrzebna jest duża ilość ziemi do usypania wałów zabezpieczających obiekt, zaś problem ten znika gdy cały teren jest "naturalnie" zagłębiony. Mając to na uwadze, obiekt który potrzebuje być "okopanym" w koło, posadowiono po prostu na terenie pogrążonym w ziemi. 

Po niezbędnej korekcie ukształtowania terenu oraz dodania niezbędnych wałów ziemnych teren stał się bezpiecznym obiektem strzeleckim, można by w skrócie powiedzieć, że jest to obiekt podziemny, lecz odkryty.

Strzelnica terenowa w Osówce
Strzelnica terenowa w Osówce
Strzelnica terenowa w Osówce
bottom of page