top of page

Propozycja konkursowa
żłobka dla 150 dzieci

Inwestor: publiczny
Lokalizacja: Warszawa, ul. Stolarska
Zakres: koncepcja / projekt konkursowy

Wejście główne do budynku żłobka miejskiego
plany architektoniczne budynku
wizualizacje wnętrz oraz elewacji żłobka w Warszawie
widoki elewacji, przekroje i zagospodarowanie terenu żłobka
bottom of page