top of page
szatnia w lokalu żłobka a.gugu

a.gugu żłobek i przedszkole
oddział nr 3

Inwestor: a.gugu żłobek i przedszkole
Lokalizacja: Lublin, ul. Bukowa 15
Zakres: inwentaryzacja, projekt budowlany,
opinia techniczna o budynku

oddanie do użytku: 2019
pow. użytkowa ok.: 212 m2,

W obecnej sytuacji polityki prorodzinnej popularne stały się prywatne żłobki i kluby dziecięce. Z racji nieco innej konstrukcji finansowania i zasad działania, są to placówki mniejsze i w związku z tym bardziej kameralne w odróżnieniu do placówek publicznych.

Żłobki czy kluby dziecięce powstają najczęściej w budynkach już istniejących bądź oddanych właśnie do użytku w stanie deweloperskim. Wspólnym mianownikiem wszystkich przypadków jest to, że są to zwykle miejsca nigdy nie projektowane na obecność dużej ilości dzieci, co zasadniczo zmienia zasady ewakuacji, działania wentylacji, instalacji elektrycznej a także oświetlenia. Bez względu na zakres prac, potrzebne jest przeprowadzenie urzędowej procedury zmiany sposobu użytkowania lokalu, którą razem z zespołem specjalistów innych branż może przeprowadzić Architekt.

Etap 1 - koncepcja we współpracy z Inwestorem​​

  • inwentaryzacja lokalu pod kątem przydatności do inwestycji,

  • koncepcja programu użytkowego i technologii działania placówki ze wstępnymi uzgodnieniami z rzeczoznawcami do spraw sanitarnych i pożarowych

Etap 2 - projekt budowlany bez udziału Inwestora

  • wielobranżowy projekt budowlany z opinią techniczna w branży architektury, instalacji wewnętrznych sanitarnych i elektrycznych,

  • reprezentacja w urzędzie - uzyskanie warunków zabudowy, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę i zmianę sposobu użytkowania części budynku

Etap 3 - projekt wykonawczy z udziałem Inwestora

  • nadzór na budowie, doradztwo w zakresie doboru materiałów i odstępstw od projektu,

  • rysunki wykonawcze

bottom of page