metraż zaprojektowanych budynków

m2

ilość uzyskanych pozwoleń na budowę

pln

szt.